USŁUGI TRANSPORTOWE OBOWIĄZUJĄ TYLKO NA TERENIE POLSKI

Rodzaje usług:

1. Kurier - paczka do 30 kg, nie dłuższa niż 200 cm

2. Spedycja - do 800 kg

  • Transport oznacza dostarczenie towaru pod ustalony adres, bez rozładunku. Rozładunek jest po stronie Odbiorcy.
  • Transport spedycją nie obejmuje samochodów samowyładowczych typu HDS. Dostawa takim typem pojazdu wymaga indywidualnej wyceny.
  • Nie odebranie towaru w miejscu dostawy w uzgodnionym terminie, oznacza obciążenie Zamawiającego kosztami przewozu towaru do magazynu ProDeck.
  • 4. W przypadku ustalonego odbioru osobistego z magazynu ProDeck i nie odebrania towaru powyżej 3 dni od uzgodnionej daty, Zamawiający zostanie obciążony kosztami magazynowania w kwocie 5,00 zł netto / 1 paleta / 1 dzień.